עב

By softsrcs אוגוסט 23, 2018

פתחנו את המשרד הראשון שלנו ברחוב השרון 64, רעננה, ישראל. המשרדים נבנו במשך 4.5 חודשים והיו בגודל 120 מ"ר.

comments

comments for this post are closed

×