עב

By softsrcs אוגוסט 23, 2018

חיים רון עוזב את Ness Technologies אחרי 24 שנים ומצטרף למאגרי תוכנה כמנכ"ל.

comments

comments for this post are closed

×