עב

By softsrcs אוגוסט 23, 2018

חברת מאגרי תוכנה נוסדה על ידי תלמה וטל רון למכירת Shareware software ו- Shareware games באמצעות תקליטור 5.25″  בעיקר ללקוחות פרטיים.

comments

comments for this post are closed

×